Kaj počnemo?

Predstavitev našega inštituta

Odkrivanje pomanjkljivo raziskanega

Inštitut za raziskovanje in analizo politik je neprofitna raziskovalna organizacija, ki analizira delovanje družbenih sistemov in javnih politik. Želimo raziskati probleme, ki v javnem diskurzu ne dobijo ustrezne pozornosti in ugotovitve predstaviti na čim bolj stvaren ter informativen način. Verjamemo, da so ustrezno informirani ljudje in kritična refleksija temelj dobro delujoče družbe.

Izpostavljanje političnih protislovij

V naših periodičnih objavah izpostavljamo krajše raziskovalne povzetke različnih zakonskih predpisov, politik in ukrepov delovanja javnih (pod)sistemov. Poseben poudarek namenjamo političnim protislovjem. Mehanizmi javnih politik lahko, navkljub deklariranim ciljem javne blaginje, skrbi za posameznika itn., zlahka vzpostavijo ali utrdijo neenakost, nepravičnost in koncentracijo moči. Ob sprejemanju zakonov in ukrepov velikokrat ni opravljena ustrezna presoja dolgoročnih posledic, podcenjuje se možnost nepredvidljivega ali nenadzorovanega razvoja dogodkov… Inštitut za raziskovanje politik identificira takšne ukrepe in razvija rešitve, ki bodo prispevale k pravičnejši družbi.

Izobraževanje o pomenu politik

Med pomembnejša poslanstva Inštituta za raziskovanje in analizo politik spada osveščanje javnosti o pomenu javnih politik. V rubriki Neuradni list zato periodično objavljamo krajše raziskovalne povzetke in analize različnih zakonskih predpisov. V Pod@tkovniku zbiramo, obdelujemo in razpravljamo o aktualnih statističnih podatkih, trendih in družboslovnih modelih. Na Blogu periodično objavljamo različne komentarje na podlagi raziskovalnih ugotovitev v Neuradnem listu in Pod@tkovniku. Organiziramo tudi dogodke, kjer osveščamo o pomenu javnih politik in njihovemu vplivu na vsakodnevno življenje.

sl_SISlovenian