What do we do?

Introduction of our institute

Uncovering hidden consequences of policy agendas

Inštitut za raziskovanje in analizo politik je neprofitna raziskovalna organizacija, ki analizira delovanje družbenih sistemov in javnih politik. Želimo raziskati probleme, ki v javnem diskurzu ne dobijo ustrezne pozornosti in ugotovitve predstaviti na čim bolj stvaren ter informativen način. Verjamemo, da so ustrezno informirani ljudje in kritična refleksija temelj dobro delujoče družbe.

Exposing policy paradoxes

We periodically publish short research excerpts of policy analysis and institutional monitoring. IRAP dedicates special attention to so-called policy paradoxes. Mechanisms of public policies often deviate from their declared purpose of providing social justice, welfare etc., and establish or reinforce inequality, injustice or unreasonable concentration of political power. Mainly such paradoxes are a result of a lack in long term impact assessment as well as underestimation of uncontrolled policy evolution after implementation. Institute for research and analysis of policies targets potentially problematic measures and proposes solutions to improve social well-being. You can find them in the “Initiatives”.

Educating about the importance of policies

Med pomembnejša poslanstva Inštituta za raziskovanje in analizo politik spada osveščanje javnosti o pomenu javnih politik. V rubriki Neuradni list zato periodično objavljamo krajše raziskovalne povzetke in analize različnih zakonskih predpisov. V Pod@tkovniku zbiramo, obdelujemo in razpravljamo o aktualnih statističnih podatkih, trendih in družboslovnih modelih. Na Blogu periodično objavljamo različne komentarje na podlagi raziskovalnih ugotovitev v Neuradnem listu in Pod@tkovniku. Organiziramo tudi dogodke, kjer osveščamo o pomenu javnih politik in njihovemu vplivu na vsakodnevno življenje.

en_GBEnglish